Roşia Montană trebuie să devină un model de dezvoltare durabilă în Europa   1 comment

A sosit momentul identificării şi implementării unei strategii de dezvoltare socială, economică şi de mediu bazată tocmai pe promovarea şi valorificarea caracteristicilor unice ale Roşiei Montane„. Aceasta a fost una dintre concluziile misiunii comune a experţilor Europa Nostra şi ai Institutului Băncii Europene de investiţii, care s-a desfăşurat în perioada 16-19 iunie 2014 la Cluj, Roşia Montană şi Bucureşti. Vă prezint mai jos comunicatul de presă:

COMUNICAT DE PRESĂ

”Roşia Montană trebuie să devină un model de dezvoltare durabilă în Europa”

Fundaţia Pro Patrimonio

Institutul Băncii Europene de Investiţii  

Federaţia Europeană a organizaţiilor de patrimoniu Europa Nostra

Bucureşti, 19 iunie 2014 – Misiunea comună a experţilor organizaţiei Europa Nostra şi ai Institutului Băncii Europene de Investiţii (IBEI) la Cluj, Roşia Montană şi Bucureşti, derulată în perioada 16-19 iunie, şi-a încheiat lucrările cu concluzia că ne aflăm în zorii unei perioade cu mare potential constructiv pentru abordarea problemelor Roşiei Montane, determinată de recenta decizie a camerelor Parlamentului României de a respinge un proiect legislativ dedicat demarării proiectului minier de la Roşia Montană.

Guy Clausse, decan al Institutului Băncii Europene de Investiţii a comentat în legătură cu această oportunitate: ”Aşa cum probabilitatea – şi ameninţarea – ca un proiect minier în carieră deschisă să fie autorizat la Roşia Montană au scăzut semnificativ, nevoia conturării unei alternative mult mai diversificate şi sustenabile strategic a devenit esenţială. Componentele fundamentale ale unei astfel de dezvoltări trebuie să provină din interiorul comunităţii locale, însă Europa Nostra şi Institutul Băncii Europene de Investiţii vor putea susţine şi vor susţine acest efort.

Europa Nostra şi Institutul Băncii Europene de Investiţii colaborează încă din 2012 la elaborarea programului pan-european ”7 Most Endangered” (Cele mai periclitate 7 situri europene) care îşi propune selectarea unor monumente şi situri de importanţă excepţională pentru patrimoniul European, dar care sunt neglijate sau se află în pericol semnificativ de distrugere. Atât importanţa sa unică cât şi ameninţarea distrugerii sunt evidente şi în cazul Roşiei Montane, sit nominalizat în 2013 pentru includerea pe lista celor 7 situri cele mai periclitate din Europa, la propunerea organizaţiei ProPatrimonio. Convingerea Europa Nostra este aceea că galeriile miniere romane compun o parte unică şi de neînlocuit a patrimoniului European comun care trebuie conservată.

Acest patrimoniu minier roman unic, precum şi peisajul minier şi arhitectural de valoare excepţională s-au aflat sub o importantă ameninţare. Azi însă, ca o consecinţă a remarcabilei mobilizări a zeci de mii de cetăţeni români şi nu numai, atât din Europa cât şi de pe alte continente şi ca rezultat al votului din parlamentul României a sosit momentul identificării şi implementării unei strategii de dezvoltare socială, economică şi de mediu bazată tocmai pe promovarea şi valorificarea caracteristicilor unice ale Roşiei Montane.

Misiunea comună a Europa Nostra şi a Institutului Băncii Europene pentru Investiţii a fost formată din dl. John Sell – vicepreşedinte executiv al Europa Nostra, dl. Guy Clausse – decan al Institutului băncii Europene pentru Investiţii, dl. Costa Carras – cel mai longeviv vicepreşedinte al Europa Nostra, dl. Ştefan Bâlici – membru al consiliului Europa Nostra şi vicepreşedinte al Asociaţiei ARA şi dna. Maria Berza – membră a comitetului consultativ intern al Europa Nostra pentru programul ”7 Most Endangered”. În Cluj misiunea a avut o serie de întruniri importante cu membrii comunităţii academice şi ai societăţii civile la Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş Bolyai, cu preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România şi cu numeroşi membri ai comunităţii locale extinse din Roşia Montană, inclusiv persoane din mediul de afaceri local, întrunire găzduită de Asociaţia Alburnus Maior la centrul cultural din localitate. Această serie de întruniri au fost deosebit de productive. La solicitarea companiei miniere, a existat o întrevedere cu 5 reprezentanţi ai Roşia Montană Gold Corporation.

La Bucureşti membrii misiunii au avut întâlniri de lucru cu oficiali ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu reprezentanţi ai Ministerului Culturii, membri ai Academiei Române, ai Uniunii Arhitecţilor din România precum şi ai ICOMOS România.

A devenit evident de-a lungul acestei vizite de lucru, mai ales în timpul întrunirii cu comunitatea foarte entuziastă din Roşia Montană, că s-au făcut deja paşi importanţi către o dezvoltare cu adevărat durabilă a zonei, inclusiv prin conservarea patrimoniului, prin încurajarea agriculturii, a turismului, a meşteşugurilor tradiţionale sau a micilor activităţi industriale” – a declarant vicepreşedintele Europa Nostra, dl. Costa Carras. ”Multe alte iniţiative sunt necesare, însă există o puternică şi evidentă motivare la nivel local şi regional pentru a se ajunge la soluţiile caracteristice unei dezvoltări sustenabile cu respect faţă de valorile culturale, încurajând în acelaşi timp idea de comunitate autentică, o dezvoltare care va face România un exemplu de success care va putea fi replicat în întreaga Europă. Toate aceste direcţii se află în deplină concordanţă cu concluziile Consiliului Europei din 21 mai 2014 de la Bruxelles care identifică patrimoniul cultural ca resursa strategică a dezvoltării Europei.”

Informaţii de bază

‘Programul Cele mai periclitate 7 monumente’ a fost lansat în ianuarie 2013 de către Europa Nostra alături de Institutul Băncii Europene pentru Investiţii ca partener fondator şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ca partener asociat.

Europa Nostra reprezintă Federaţia Europeană a organizaţiilor de patrimoniu. Acoperind 50 de ţări din Europa şi din lume, organizaţia este vocea societăţii civile care se angajează să protejeze şi promoveze patrimoniul cultural şi natural al Europei. Fondată în 1963 la Paris, Europa Nostra are sediul central la Haga şi un birou la Bruxelles. Reţeaua sa pan-europeană cuprinde: 250 ONG-uri cu peste cinci milioane de membri; 150 de organizaţii publice sau companii private şi 1500 de membri individuali. Europa Nostra coordonează campanii pentru a salva monumente, situri şi peisaje pe cale de dispariţie, celebrează excelenţa printr-un sistem de premiere în parteneriat cu Comisia Europeana, şi încearcă să influenţeze politicile europene şi naţionale cu privire la patrimoniu. Plácido Domingo, renumitul cântăreţ de operă, este Preşedintele Europa Nostra.

Banca Europeană de Investiţii este instituţia de împrumut pe termen lung a Uniunii Europene deţinută de statele membre. Pune la dispoziţie pe termen lung fonduri pentru investiţii solide pentru a contribui la obiectivele politice ale UE.

Institutul Băncii Europene de Investiţii promovează iniţiativele europene pentru binele comun. A fost creat ca parte a Grupului European de Investiţii Bancare în ianuarie 2012 cu scopul de a acţiona ca un catalizator pentru activităţile de cercetare culturală, educaţională şi socială îndreptate spre dezvoltarea economică şi socială în Europa. Informaţii detaliate despre organizaţie se pot obţine de pe pagina de web.

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei este „banca socială a Europei’’. O bancă de dezvoltare multilaterală cu 41 de state membre, reprezintă un instrument major al solidarităţii politice în Europa. Iar conservarea patrimoniului cultural face parte din mandatul său.

***

 MAI MULTE INFORMAŢII:

www.simpara.ro

www.adoptaocasa.ro

www.rosiamontana.org

www.europanostra.org/rosia-montana

www.flickr.com/photos/europanostra/sets

www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel

twitter.com/europanostra

 _____________________________________________________

 

rosia montana

Salvaţi Rosia Montană!

 

PRESS RELEASE

 

„Roşia Montană should become a model of sustainable development in Europe”

 Pro Patrimonio Foundation

European Investment Bank Institute

Europa Nostra

Bucharest, 19 June 2014 – The joint mission of the leading European heritage organisation Europa Nostra and the European Investment Bank Institute (EIBI) to Cluj, Roşia Montană and Bucharest, on 16-19 June has concluded that a new and potentially more constructive period in the approach to the issue of Roşia Montană has now opened, as a result of the recent vote by both chambers of the Romanian Parliament.

Guy Clausse, Dean of the EIBI, commented on this development: „As the likelihood – and threat – of opencast mining activities in Roşia Montană are rapidly diminishing, the need to formulate an alternative, more diversified and sustainable development strategy for the region becomes essential. The crucial components for such a development strategy must come from within the local community, but Europa Nostra and the European Investment Bank Institute can and will support them in this effort.”

Europa Nostra and the EIBI have been collaborating since 2013 on the new pan-European programme ‘The 7 Most Endangered’, with the aim of selecting monuments and sites which are uniquely important to Europe but are either neglected or at serious risk of destruction. Both the unique importance of its heritage and the serious risk of its destruction are evident in the case of Roşia Montană, which was selected in 2013 as one of The 7 Most Endangered sites in Europe, upon nomination made by the Romanian heritage organisation Pro-Patrimonio. It is the view of Europa Nostra that the Roman mining galleries form an unique and irreplaceable part of our common European heritage which must be preserved.

This unique Roman mining heritage and the outstanding mining landscape and architecture of Roşia Montană have been under serious threat by the proposed opencast mining activity. Now however, as a result of the remarkable determination displayed by tens of thousands of Romanian citizens and indeed citizens of many other countries both in Europe and elsewhere, and as a result of the recent vote by the two chambers of the Romanian Parliament, the time has come to investigate and propose a social, economic and environmental development plan based on the promotion and valorisation of Roşia Montană’s unique assets.

The joint mission of Europa Nostra and the European Investment Bank Institute was composed of John Sell, Europa Nostra’s Executive Vice-President; Costa Carras, Europa Nostra’s longest standing Vice-President; Guy Clausse, Dean of the EIBI; Ştefan Bâlici, Europa Nostra’s Council Member and Vice-President of ARA – Architecture, Restoration, Archaeology; and Maria Berza, member of the Advisory Panel of ‘The 7 Most Endangered’ programme. In Cluj, the mission held a series of important meetings with members of the academic community and civil society, at the Centre for Regional Geography of the Babeş-Bolyai University, and also with the President of the Romanian Chamber of Architects. The mission also spoke with many members of the wider local community, including people active in business, at a meeting hosted by the local NGO Alburnus Maior in the cultural centre at Roşia Montană itself. These meetings were very productive. In addition, there was a meeting in Cluj with five representatives of Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), at their request.

In Bucharest, members of the mission have held meetings at the offices of the European Commission Representation in Romania, at the Ministry of European Funds, at the Ministry of Environment and Climate Change, at the Ministry for Culture and National Heritage, with the Romanian Academy and with the Romanian Union of Architects together with ICOMOS Romania.

„During our meetings, and particularly at the enthusiastic meeting in Roşia Montană itself, it has become evident that the seeds for a proposal for the sustainable development of the area, including heritage conservation, promotion of local crafts and different forms of agricultural, tourism and industrial activities already exist,” stated Costa Carras. „A great deal more needs to be done but there is a clear determination at the local and regional levels to achieve solutions based on sustainable development and respect for the cultural heritage, simultaneously fostering a true sense of community and making Romania an example to be followed throughout Europe. This would be fully in line with the Conclusions of the Council of the European Union (Education, Youth, Culture and Sport) adopted unanimously on 21 May 2014 in Brussels and stating that cultural heritage is a strategic resource for a sustainable Europe,” added the Vice-President of Europa Nostra.  

Background information

‘The 7 Most Endangered’ programme was launched in January 2013 by Europa Nostra with the European Investment Bank Institute as founding partner and the Council of Europe Development Bank as associated partner. With this new advocacy programme, the organisation aims not only to identify the most threatened monuments and sites in Europe but also to launch a true call for action. By sending multidisciplinary teams of experts to visit the selected sites, together with its partners, Europa Nostra seeks to contribute to finding sustainable and viable solutions for the future. 

Europa Nostra is the European federation of heritage organisations. Covering 50 countries in Europe and beyond, the organisation is the voice of civil society committed to the safeguard and promotion of Europe’s cultural and natural heritage. Founded in 1963 in Paris, Europa Nostra has its headquarters in The Hague and an office in Brussels. Its pan-European network comprises: 250 heritage NGOs with a total membership of several million people; 150 public bodies or private companies; and 1500 individual members. Europa Nostra campaigns to save Europe’s endangered monuments, sites and landscapes; it celebrates excellence through its Awards Scheme run in partnership with the European Commission; and it seeks to influence European and national policies related to heritage. Plácido Domingo, the world-renowned opera singer, is the President of Europa Nostra. 

The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals.

The European Investment Bank Institute (EIBI) promotes European initiatives for the common good. It was created as part of the European Investment Bank Group in January 2012 with the aim of acting as a  catalyst for social, cultural, educational and research activities that are directed towards economic and social development  in  Europe. Detailed information on the activities of the EIB Institute can be obtained from its website.

***

TO FIND OUT MORE

www.simpara.ro

www.adoptaocasa.ro

www.rosiamontana.org

www.europanostra.org/rosia-montana

www.flickr.com/photos/europanostra/sets

www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel

twitter.com/europanostra

One response to “Roşia Montană trebuie să devină un model de dezvoltare durabilă în Europa

Subscribe to comments with RSS.

  1. Pingback: Roşia Montană trebuie să devină un model de dezvoltare durabilă în Europa | mariaratiu

Lasă un mesaj

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

11iunie.ro

Democrația sună bine!

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

De ce să lași lucrurile simple cînd pot fi complicate?

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri, poezie, fotografii, patrimoniu cultural

Blogul lui Laivindur

Filme româneşti, melodii româneşti, istorie românească

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Insula Indoielii

Un loc pentru raţiune, argumente şi dovezi.

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

D&D: "Enjoy the silence!"

D&D: "Să trăim cât suntem în viaţă!”

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Tița Blog

Blog cu braşoave de Cluj

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

Living With Dementia

reflections and prayers about how dementia affects my life and relationships

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat asta: