Gărzile Iuliu Maniu – o istorie   5 comments

În contextul românesc interbelic, marcat de ascensiunea mişcărilor extremiste –  unele dintre ele paramilitare – care agitau „la drumul mare problema naţională cu pistolul şi ciomagul”  (Cicerone Ioniţoiu), într-o perioadă în care asasinatul se prefigura ca metodă de luptă „politică” (prim-ministrul I.G. Duca fusese asasinat în 1933 de Nicadorii legionari), apar informaţii din „surse de încredere” ale apropiaţilor lui Iuliu Maniu, conform cărora liderul ţărănist avea să fie, la rândul său, ţinta unui asasinat. Confirmarea zvonurilor avea să vină ulterior printr-o ştire de la Radio Budapesta, citat de ziarul România Nouă, la 23 iunie 1934.

În aceste condiţii, fruntaşul naţional-ţărănist Cornel Bianu convoacă tineretul partidului la o consfătuire, cu privire la „unele intențiuni infame ale unor anumite cercuri și cari privesc persoana dlui Iuliu Maniu„. Astfel începe istoria Gărzilor lui Iuliu Maniu, de la a căror înfiinţare se împlinesc anul acesta 80 de ani:

Iuliu Maniu

Iuliu Maniu

7 iunie 1934, Cluj: Consfătuirea tineretului naţional-ţărănesc, iniţiată de Cornel Bianu. Scopul întrunirii: constituirea unui „zid de apărare” în jurul lui Maniu, în faţa pericolelor, calomniilor şi ameninţărilor care îl pândeau. Se hotărăşte înfiinţarea imediată a gărzilor „Iuliu Maniu”, în toate satele şi oraşele (în judeţul Sălaj, o astfel de gardă se constituise deja, sub conducerea fostului deputat Iuliu Coroianu; garda din Sălaj primeşte în cadrul acestei şedinţe sarcina de a se deplasa la Bădăcin, spre a se pune la dispoziţia lui Iuliu Maniu). Se constituie un comitet pentru organizarea şi conducerea gărzilor, în fruntea căruia este ales Gheorghe Dragoş, un tânăr profesor universitar. Acesta va îndeplini şi rolul de comandant al gărzilor pentru Ardeal. Pentru Banat este propus Aurel Lucuţia, colaborator apropiat al lui Maniu. La Cluj, garda se constituie sub conducerea avocatului Valer Moldovan. Pentru judeţul Timiş este propus Nicolae Căpeţianu. Gheorghe Ciorman, tânăr fruntaş naţional-ţărănist, este numit secretar general regional. Cornel Bianu subliniază în cadrul şedinţei că „Sfinxul de la Bădăcin” nu ştie de iniţiativa lor.

23 iunie 1934, Oradea: Întrunirea tineretului PNŢ Bihor. Fostul deputat Romul Pop – avocat, apropiat al lui Maniu – propune înfiinţarea de urgenţă a Gărzii „Iuliu Maniu” şi în judeţul Bihor. Propunerea este adoptată, Romul Pop este ales preşedintele gărzii în acest judeţ, avându-l ca secretar pe avocatul Eugen Bârsan.

24 iunie 1934, Lugoj: O delegaţie a organizaţiei regionale Banat a Gărzii Iuliu Maniu ajunge în judeţul Severin, unde iniţiază înfiinţarea gărzii şi în acest judeţ. Este ales preşedinte Alexandru Jucu. Acesta este secondat de un secretar, profesorul Filaret Barbu. De asemenea, este ales un comitet provizoriu de organizare a gărzilor în tot judeţul. Pentru oraşele din judeţul Severin sunt aleşi preşedinţi: N. Marchescu –  Caransebeș; Zarcula Lazăr, avocat – Orșova; Maior CenaMehadia; Traian Constantin, avocat, dr. Pepa și dr. Băcilă, avocat –  Teregova. Delegaţii proviciali primesc sarcina de a înfiinţa gărzi şi în judeţul Caraş.

28 iunie 1934, Dej: Şedinţa de constituire a gărzii în judeţul Someş. Preşedinte a fost ales Ion Cureu. Garda îi va avea ca secretari aici pe studenţii Pamfil Pop și Gheorghe Basa.

29 iunie 1934, Sighişoara: Întrunire a membrilor PNŢ în cadrul căreia se înființează un comitet de inițiativă, cu scopul de a organiza gărzile „Iuliu Maniu” şi în judeţul Târnava Mare. Mandatul acestui comitet este limitat, până la momentul constituirii gărzilor, când urma să se aleagă conducerea judeţeană.

? iunie 1934, Sighet: Gruparea manistă a PNŢ Maramureş hotărăşte într-o şedinţă (condusă de Vasile Ilea) să se înscrie în masă în garda „Iuliu Maniu”. În aceeaşi întrunire îi cer în mod public lui Maniu să părăsească Bădăcinul şi să se implice din nou în viaţa politică.

Ion Mihalache: 1882-1963 (foto: istorieuzelevi.blogspot.com)

Ion Mihalache: 1882-1963 (foto: istorieuzelevi.blogspot.com)

30 iunie 1934, Cluj: consfătuire a Comitetului de inițiativă pentru înființarea gărzilor „Iuliu Maniu”. Înfiinţarea gărzilor „Iuliu Maniu” se amână pentru toamnă, când va urma să aibă loc un Congres general pentru Ardeal şi Banat. Se decide ca între timp să se înfiinţeze, conform statutelor provizorii ale gărzii, nuclee ale gărzilor în toate judeţele regiunii, după modelul gărzilor de la Cluj. În cadrul şedinţei se arată că Ion Mihalache se opune înfiinţării acestora, spre a nu se adânci conflictul interior din partid, dintre Iuliu Maniu şi Alexandru Vaida Voevod. Se subliniază de asemenea că Iuliu Maniu a refuzat categoric ca garda să fie una personală, considerând că aceasta trebuie să se constituie ca instrument de luptă împotriva forţelor oculte, fiind, în acelaşi timp, un „balast” faţă de opoziţia vaidistă  din Ardeal.

1 iulie 1934, Cluj: Şedinţă a fruntaşilor ţărănişti, convocată de Cornel Bianu şi condusă de Axente Banciu. Scopul întrunirii: sarcini pentru tineretul ţărănist de a activa la sate pe timpul vacanţei de vară, în scopul organizării gărzii în cadrul filialelor judeţene, sub conducerea delegaţilor judeţeni. În cadrul şedinţei Cornel Bianu anunţă decizia lui Iuliu Maniu de a-şi relua activitatea politică, în care scop s-a deplasat la Bucureşti pentru discuţii cu guvernul Tătărescu.

7 iulie 1934, Zalău: Se constituie Comitetul județean al Legiunii Gărzii „Iuliu Maniu” din Sălaj. Sălajul devine astfel primul judeţ în care s-a definitivat constituirea gărzii „Iuliu Maniu”. Se aleg comandanții cohortelor gărzii pe plase. Garda „Iuliu Maniu” (ca şi cetele de voinici ale tineretului PNŢ, din 1929) este organizată după modelul armatei romane. Scopul său declarat este crearea unei gărzi personale a lui Maniu, întrucât se credea că viaţa acestuia era în pericol. În ciuda organizării sale după tipicul militar, garda are un caracter defensiv. Pe lângă pericolul asasinării fizice a lui Maniu, ţărăniştii manişti arată că se punea la cale şi „asasinarea” lui morală, orchestrată de Carol II, prin implicarea liderului ţărănist în „afacerea Skoda”.

14 august 1934, Bucureşti: Banchet în capitală în cinstea lui Iuliu Maniu, organizat de fruntaşul politic Gheorghe Filipescu – eveniment larg mediatizat în presa vremii. Comitetul Legiunii gărzii „Iuliu Maniu” din Cluj îi mulţumeşte lui Filipescu printr-o telegramă, în care arată că, în viziunea lor, banchetul a fost organizat pentru a se exprima „încrederea și admirația întregei țări, fără deosebire de partide, față de cel ce reprezintă azi demnitatea națională și înțelepciunea politică.”

24 august 1934, Braşov: Se pun bazele Legiunii gărzii în judeţul Braşov. Comandantul gărzii în acest judeţ este ales Dumitru Marcea. Se decide organizarea gărzilor în toate localităţile judeţului.

Alexandru Vaida Voievod

Alexandru Vaida Voievod

9-12 septembrie 1934, Bucureşti: Şedinţele Comitetului Central Executiv al PNŢ. Este pusă în discuţie înfiinţarea gărzilor „Iuliu Maniu”. Dr. Nicolae Lupu subliniază că viaţa lui Maniu aparţine întregii naţiuni, apărarea sa revine întregii naţiuni. Are rezerve vizavi de înfiinţarea gărzilor, solicitând desfiinţarea lor, pentru „pacificarea partidului”. Preşedintele PNŢ, Ion Mihalache, arată că atât el, cât şi Vaida şi Lupu au primit ameninţări cu moartea, dar îşi exprimă şi el rezerva faţă de gărzile Maniu, afirmând că, dacă ar cădea „unul singur din fruntașii partidului, partidul întreg îl va răzbuna” şi, dacă va fi nevoie, PNŢ „va organiza noui instrumente de apărare.” Prin urmare, conducerea PNŢ hotărăşte desfiinţarea gărzilor „Iuliu Maniu”.

16 septembrie, 1934, Bădăcin: Cornel Bianu, iniţiatorul gărzilor, însoţit de comandanţi ai acestora (Gheorghe Dragoș, Nicolae Căpețianu, Valer Moldovan, P. Rechițean și Nicolae Buta) se prezintă la Iuliu Maniu pentru a discuta chestiunea gărzilor desfiinţate de conducerea partidului. Maniu le mulţumeşte pentru „entuziasmul generos cu care au fost gata să-l apere”, rugându-i totodată să se supună deciziilor conducerii centrale a PNŢ . Ca urmare, în aceeaşi zi, conducerea gărzilor a dat publicităţii un comunicat în care îşi anunţa autodizolvarea:

1) Considerând că partidul întreg, prin Comitetul Central Executiv, s-a declarat solidar întru apărarea dlui Iuliu Maniu;

2) că partidul întreg a înscris în programul său de luptă principiile politice pentru cari d. Iuliu Maniu a desfășurat steagul dsale eroic;

3) că în lupta viitoare a partidului pentru aceste principii singură disciplina severă a membrilor lui poate aduce isbânda desăvârșită;

4) că prin comunicatul oficial al Comitetului Executiv desideratele cari au determinat alcătuirea gărzii au fost atinse, și că altele, desigur, vor primi satisfacțiune în viitorul apropiat,

ia act de toate hotărârile conducerii centrale a partidului și declară că membrii gărzii disolvate se vor încadra cu tot elanul în oastea cea mare a partidului, în lupta pe care acesta o va deslănțui în curând spre ducerea la izbândă a idealurilor naționale, democratice și de înțeleaptă politică de stat, care-l călăuzesc și cari, singure pot aduce refacerea țării și binele neamului nostru

22 septembrie 1934: Ziarul România Nouă publică un articol preluat din Adevărul, semnat de fruntaşul politic Ghiţă Pop, promanist, care arată că desfiinţarea gărzilor s-a făcut cu unanimitate de voturi, însă, chiar dacă „Azi gărzile dispar […] starea de spirit care le-a zămislit nu va muri. Atâta timp cât ideile și politica personificată de d. Maniu nu vor triumfa, teama și grija pentru viața celui mai reprezentativ om politic al Transilvaniei vor stăpâni încă spiritele acolo”. Iuliu Maniu rămânea „sub scutul Ardealului întreg, al unei opinii publice ale cărei rânduri dese și fanatice îl înconjoară ca o gardă nevăzută„.

Aşadar, Gărzile Iuliu Maniu dispar, de fapt, doar formal. Ele au constituit o punte de trecere între „cetele voiniceşti” de la 1929 angajate în „lupta pentru apărarea cinstei, dreptăţii, legalităţii şi pentru binele neamului românesc”  şi gărzile ţărăneşti de la 1936, din Ardeal şi Banat – organizaţii naţional-ţărăniste similare gărzilor Iuliu Maniu. Gărzile ţărăneşti au fost, de fapt, continuatoare ale gărzilor „Iuliu Maniu”, întrucât ele aveau să fie conduse de foştii comandanţi ai acestora, în acele vremuri tulburi de „absenţă totală a scutului legal” faţă de metodele violente introduse în politica românească de către unele grupări extremiste.

Ziarul Romanul-19 mai 1929

__________________

Surse:

procesulcomunismului.com
caietesilvane.ro
cersipamantromanesc.wordpress.com
enciclopediaromaniei.ro
Reclame

5 responses to “Gărzile Iuliu Maniu – o istorie

Subscribe to comments with RSS.

 1. Reblogged this on Blogul lui Laivindur.

  Apreciază

 2. Remarcabil discursul public, în care neam, țară, patriotism, propășire, idealuri nu par cuvinte ridicole. Apoi, observ mereu cât de răspândite sunt prenumele latine în Ardeal, până și acum, și de la școala ardeleană încoace, ca mijloc de afirmare a identității românești, latine, într-un Ardeal sub dominație maghiară.

  Apreciază

 3. Excelent!

  Apreciază

 4. Reblogged this on Cutia cu vechituri a lu' Potra and commented:
  Din această scurtă istorie putem vedea cât de aproape a trecut Partidul Național Țărănesc, în perioada interbelică, pe lângă constituirea unor formațiuni paramilitare care ar fi putut constitui un element de forță armată în peisajul politic al vremii.
  Fără a fi un admirator necondiționat al lui Maniu, nu pot să nu remarc înțelepciunea politică de care a dat dovadă, acceptând și chiar solicitând desființarea Gărzilor. În condițiile unui conflict intern dur cu Vaida și ale unor amenințări la adresa vieții sale, din partea legionarilor, pe care înclinăm să le considerăm reale, Iuliu Maniu rezistă tentației acestui atu al unei armate particulare și alege să prezerve, cu toate riscurile, jocul democratic. Este unul dintre momentele în care liderul PNȚ face dovada atât a flerului politic, cât și a atașamentului la democrație. Dacă Gărzile ar fi fost păstrate, este foarte posibil ca PNȚ să fi derapat apoi spre o formațiune politică ultranaționalistă, asemeni legionarilor. În acest caz, scopul nu poate scuza mijloacele, căci acestea riscă să îl distrugă în însăși esența sa. Faptul că Maniu înțelege atât de bine acest lucru, îl distinge între personalitățile politice ale perioadei interbelice.

  Apreciază

  Victor Potra

Lasă un mesaj

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

PNȚ Maniu-Mihalache

Trecut pentru viitor

Microgreens România

Ferma Fresh Microgreens - microplante pentru gastronomie și alimentație sănătoasă

Arheologie Radio📻Tv📺

Istoria programelor radio-tv din România.🇷🇴 Şi alte delicatese culturale. Dacă doriți să revedeți...

România Străveche - Ancient Romania

"În tot ceea ce sunt, în faptă sau în cuvânt, trăiesc, aşa cum pot, moştenirea străbunilor. Cei care au construit o cultură, o istorie şi o lume astăzi aproape uitată: România Străveche." "In all that I am, through my deeds and my words, I live, the best I can, the heritage of our forefathers - those who built a culture, a history, and a world that is nearly forgotten today: Ancient Romania." Mihai-Andrei Aldea

Lupul Dacic

Blog pentru unitate nationala GETO-DACICA !

11iunie.ro

Democrația sună bine!

JURNAℓ SCOȚIAN

Ioan-Florin Florescu

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

Cineva trebuie să rămînă pînă la sfîrșit.

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri care vin și pleacă :)

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Insula Indoielii

Un loc pentru raţiune, argumente şi dovezi.

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Tița Blog

Blog cu braşoave de Cluj

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Alexandru Herlea

Seule la vérité vous rendra libre

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat asta: