Prof. Emerit Afrodita Iorgulescu: Premierul Ponta şi candidatul Ponta – conflict de interese   4 comments

Primul-ministru Ponta şi candidatul Ponta sunt în conflict de interese

 

                                                                                             “A tăcea înseamnă a consimţi

                                                                                                            Octavian Paler

În  problemele apărute în diaspora pe 2 noiembrie 2014, la primul tur de scrutin al alegerilor pentru  Preşedintele României,  când  mii de cetăţeni români nu şi-au putut exercita dreptul la vot prevăzut de Constituţie, B.E.C. şi M.A.E. au dat  vina unul  pe altul.

 Citind  însă Comunicatul   B.E.C. din 07.11.2014, care spune şi demonstrează că: „organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate este de competenţa exclusivă a M.A.E.”, mi-am dat seama că şi  Guvernul, în ansamblu, dar  şi  M.A.E.  în particular, au  atribuţii în  organizarea şi desfăşurarea  alegerilor pentru Preşedintele României, pe lângă alte ministere şi  instituţii centrale şi locale.

Şi mi-am dat seama, citind şi legislaţia, în principal LEGEA nr. 370/ 2004,  că domnul Ponta este  în  CONFLICT DE INTERESE: este   prim-ministru, adica şef al Guvernului,  cu atribuţii de bază în organizarea şi desfăşurarea algerilor pentru Preşedintele României,  şi în acelaşi timp este  şi candidat la preşedinţie.

Ca profesor, ştiu  bine că  şeful unei comisii de examen  nu poate fi în acelaşi timp şi candidat la acel examen.  Domnul Ponta este   unul din şefii “comisiei de examen” pentru alegerea preşedintelui şi  este  în acelaşi timp şi  candidat –  se poate?

 Nu ştiu şi nu mai este timp să aflu  de ce nimeni nu a sesizat acest  (presupus) conflict major  de interese la primul-ministru Ponta,  simultan  candidat la  preşedinţie;  nici măcar  A.N.I., care   a sesizat un  (presupus) conflict  minor  de interese la  primarul Iohannis,  simultan reprezentant al primăriei Sibiului într-un consiliu de administraţie la nivel de judeţ.   Suntem curajoşi faţă de cei mici şi  laşi faţă de cei mari, la putere?

 Consider că domnul Ponta trebuia să se autosuspende  pe perioada electorală  (care a început pe 3 septembrie 2014) , fiind candidat în alegeri. Dar nu a făcut-o, şi astfel  consider  că perioada electorală (inclusiv rezultatul  primului tur)  a fost şi este   profund viciată.

 Amintesc că:

 Guvernul este alcătuit din primul-ministru şi ministri. Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor legale care le revin. (http://gov.ro/ro/guvernul/organizare) Guvernul are rolul de a asigura funcționarea echilibrată și dezvoltarea sistemului național economic și social, precum și racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condițiile promovării intereselor naționale. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază Programul de guvernare acceptat de Parlament. (http://gov.ro/ro/obiective/obiective)

 1. Atribuţiile Guvernului, conform LEGII nr. 370/ 2004 pentru alegerea Preşedintelui României,  lege ce  reglementează modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României, sunt următoarele:

– stabileşte prin hotărâre  data alegerilor: ART. 5 (1)   (H.G. 520 din 26 iunie 2014 a stabilit  data alegerilor 2 noiembrie 2014; hotărârea a intrat în vigoare la 3 septembrie 2014, deci perioada electorală a început la 3 septembrie 2014!)

– stabileşte prin hotărâre  componenţa tabelului  (tabelul electoral) (numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de identitate, precum şi alte elemente) : ART. 9 (1)  

– stabileşte prin hotărâre  modelul declaraţiei pe propria răspundere: ART. 44 (4), (5)

– stabileşte prin hotărâre  modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot ,  în termen de 5 zile de la  data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor (3 septembrie 2014): ART. 32 (1)

– stabileşte prin hotărâre  programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelele tabelelor prevăzute la art. 9, modelul ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, modelul ştampilei de control a secţiei de votare şi modelul ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, gestionare şi utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor, cel mai târziu în termen de 5 zile de la  3 septembrie 2014:  ART. 65 (1)

– stabileşte prin hotărâre  modelele proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării, în cel mult 15 de zile de la  3 septembrie 2014: ART. 65 (3)

–  asigură  sediul  Biroului Electoral Central: ART. 66 (2)

–  asigură Autorităţii Electorale Permanente sumele necesare pentru achiziţionarea programelor de calculator care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de verificare a copiilor de pe listele electorale permanente şi a tabelelor utilizate la secţiile de votare, precum şi de arhivarea electronică a acestora şi a documentelor primite de la Biroul Electoral Central: ART. 66 (6)

– asigură spaţiul necesar depozitării de către Autoritatea Electorală Permanentă a copiilor de pe listele electorale permanente şi a tabelelor utilizate la secţiile de votare, precum şi a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva acesteia: ART. 66 (7)

–  stabileşte prin hotărâre   o  indemnizaţie pe zi de activitate,  pe care o primesc,  pe perioada cât funcţionează birourile electorale, membrii acestora, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar, consideraţi detaşaţi: ART. 67  (2)

Deci,  deoarece primul-ministru semnează  toate hotărârile guvernului, ca şi ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă, înseamnă că domnul candidat  Ponta  a avut contribuţii directe la

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României.

Nu contează că data hotărârilor şi ordonanţelor  legate de alegeri este eventual anterioară datei de început a perioadei electorale, 3 septembrie 2014, contează că în perioada electorală  candidatul Ponta a emis (semnat)  hotărâri şi ordonanţe de guvern cu iz electoral (“pomeni electorale”), care l-au  avantajat, că  a făcut deplasări   pe teren în dubla postură de prim-ministru şi candidat, dar probabil   pe cheltuiala guvernului, nu a PSD-ului, etc.

Mai amintesc că:

 1. Atribuţiile ministrului afacerilor externe, conform LEGII nr. 370/ 2004, sunt:

–  stabileşte  prin ordin  organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate, în termen de cel mult 15 zile de la  3 septembrie 2014:  ART. 12 (3)

 Deci, ministrul afacerilor externe, domnul Corlăţean, trebuia să  stabileasca numărul secţiilor de votare necesare pentru românii din diaspora, şi asta în termen de cel mult 15 zile  de la  3 septembrie.  Domnul  ministru Corlăţean nu mai poate suplimenta acum, pentru turul 2,  numărul secţiilor de votare în diaspora, pentru că nu mai este în termenul prevăzut de lege; deci nu mai poate îmbunătăţi radical condiţiile de votare în diaspora, dar nu spune public acest lucru, doar promite.

Se ştie că  românii din diaspora votează în general  cu dreapta (reprezentată acum de A.C.L. şi de domnul Iohannis), şi nu cu stânga (reprezentată  acum de PSD şi de domnul Ponta). Deci, se poate deduce logic  că numărul total  insuficient de secţii de votare şi de cabine de votare  şi organizarea  defectuoasă a votării  în diaspora, care au  împiedicat  mii de români să-şi exprime  liber votul,    au fost   premeditate, şi că  domnului  ministru Corlăţean  a fost  influenţat  probabil  în activitatea domniei sale  de     candidatul  Ponta  (care nu s-a suspendat din funcţia de prim-ministru),  şeful domniei sale la guvern! 

 1. Atribuţiile Ministerului afacerilor externe, conform LEGII nr. 370/ 2004, sunt:

–  comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate: ART. 32 (2)

 – sprijină, în cazul pierderii sau furtului unor ştampile electorale, birourile electorale ierarhic superioare celor cărora le aparţineau ştampilele electorale respective, să ia măsuri  în vederea înlocuirii acestora:  ART. 33 (3)

– intermediază preluarea şi predarea  materialelor de votare (buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea „VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, tabelele prevăzute la art. 9 şi celelalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral), pe bază de proces-verbal, de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate:  ART. 34 (1)

–  asigură  sediul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi  sediile birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate:  ART. 66 (2).

 1. Instituţiile centrale implicate în alegerea Preşedintelui României, conform LEGII nr. 370/ 2004, sunt: Curtea Constituţională (ART. 3, 53), Guvernul, Ministerul  afacerilor externe,

Ministerul Administraţiei  şi Internelor (ART. 32, 33, 65),  Biroul Electoral Central (ART. 16, 32, 33, 66), Autoritatea Electorală Permanentă  (ART. 32, 65, 66) , Institutul Naţional de Statistică (ART. 65), Regia Autonomă “Monitorul Oficial” (ART. 32), Regia Autonomă “Monetăria Statului” (ART. 33), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ART. 6), Tribunalul Bucuresti (ART. 20), Consiliul Naţional al Audiovizualului (ART. 40), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (ART. 66).

În concluzie,  având în  vedere că:

–  în perioada electorală,   domnul Ponta a  îndeplinit simultan funcţia de prim-ministru şi funcţia de candidat la preşedinţie, funcţii care sunt (în opinia mea) în conflict de interese, şi deci că

–  în  perioada electorală,  candidatul Ponta a emis (semnat)  hotărâri şi ordonanţe de guvern cu iz electoral (“pomeni electorale”), care l-au  avantajat, că  a făcut deplasări   pe teren în dubla postură de prim-ministru şi candidat, dar probabil   pe cheltuiala guvernului, nu a PSD-ului, etc.,

– se  poate deduce logic  că numărul total  insuficient de secţii de votare şi de cabine de votare  şi organizarea  defectuoasă a votării  în diaspora, care au  împiedicat  mii de români să-şi exprime  liber votul,    au fost   premeditate, şi că  domnului  ministru Corlăţean  a fost  influenţat probabil  în activitatea domniei sale  de     candidatul  Ponta  (care nu s-a autosuspendat din funcţia de prim-ministru),  şeful domniei sale la guvern,

consider  că perioada electorală  (inclusiv rezultatul  votului  la primul tur)  a fost  şi este profund viciată şi deci că  ar trebui sa fie reluată.

Domnii Ponta, Corlăţean şi multi alţii   ar trebui să demisioneze.

Altfel, la 25 de ani de la  evenimentele din decembrie 1989,  ar însemna că  nu am progresat deloc, ba dimpotrivă!  

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croie
ște-ți altă soartă,
La care să se-nchine
și cruzii tăi dușmani.

Afrodita IORGULESCU

Matematician

Profesor emerit

Academia de Studii Economice

Bucuresti, 9 noiembrie 2014

=================================================================

ANEXA

 

Selecţie de articole din LEGEA nr. 370/ 2004 pentru alegerea Preşedintelui României  (Variantă actualizată până la data de 27 iunie 2014):

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementează modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României.

ART. 2

(1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) perioadă electorală – intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatului, validarea alegerilor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;

…..

 1. c) liste electorale permanente – listele cuprinzând cetăţenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv;

ART. 3  Curtea Constituţională, potrivit art. 146 lit. f) din Constituţia României, republicată, veghează la respectarea în întreaga ţară a prevederilor prezentei legi şi confirmă rezultatele sufragiului.

ART. 5 (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărâre.

ART. 9

(1) Alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective, însă au fost omişi din copia listei electorale permanente, existentă la biroul electoral al secţiei de votare, precum şi membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi care nu sunt înscrise în copia listei electorale permanente din acea secţie, alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu, precum şi alegătorii care votează la secţiile de votare din străinătate sunt înscrişi într-un tabel cuprinzând numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de identitate, precum şi alte elemente stabilite prin hotărâre a Guvernului.

ART. 12

 (1) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

(2) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1), pot fi organizate, cu acordul guvernului din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

 (3) Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor

ART. 32

(1) Modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul estimat al buletinelor de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate. În acest sens, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare pentru secţiile de votare din străinătate.

ART. 33

(1) Confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, a ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se realizează prin grija prefecţilor, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

ART. 34

(1) Buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea „VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, copiile de pe listele electorale, tabelele prevăzute la art. 9 şi celelalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral se preiau de către prefect, împreună cu preşedintele biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal, şi se păstrează în încăperi speciale, încuiate şi sigilate. Aceste materiale se distribuie, prin intermediul primarilor, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu cu două zile înaintea alegerilor. Pentru secţiile de votare din străinătate, preluarea şi predarea acestor materiale se fac, pe bază de proces-verbal, de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. ……….

ART. 44

…(5) Alegătorii care în ziua votării se află în străinătate votează la secţiile de votare constituite în condiţiile art. 12, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1).

ART. 65

(1) Cel mai târziu în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelele tabelelor prevăzute la art. 9, modelul ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, modelul ştampilei de control a secţiei de votare şi modelul ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, gestionare şi utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor. ….

(3) În cel mult 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Institutului Naţional de Statistică şi a Autorităţii Electorale Permanente, modelele proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării.

 

ART. 66

(1) Cheltuielile pentru efectuarea operaţiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat.

(2) Sediul Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate de Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judeţene de prefecţi şi de preşedinţii consiliilor judeţene, sediile birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare de primari, împreună cu prefecţii, iar sediile birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe.

 (3) Cheltuielile pentru dotarea sediilor birourilor electorale prevăzute la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat.

4 responses to “Prof. Emerit Afrodita Iorgulescu: Premierul Ponta şi candidatul Ponta – conflict de interese

Subscribe to comments with RSS.

 1. Pingback: #Ţărănista: despre Ponta, Dragnea & PSD. Rezumat 2011-2016 | Ţărănista. Blog de naţional-ţărănistă în spiritul lui Maniu şi Mihalache

 2. Acest studiu facut de D-na profesoara nu a fost trimis la toate institutiile statului care au obligatia ca alegerile si candidatii sa respecte legile valabile intr-un stat de drept ?
  Cred ca dupa 5 ani, daca d-nul Ponta va fi presedinte , va fi presedinte si candidat pt. un nou mandat si va dirija si toate organele statului pentru pregatirea alegerilor !

  Apreciază

  Liviu Cihodariu
 3. Domnul Ponta nu si-a dat demisia pentru a nu pierde posibilitatea de a nu lasa romanii din diaspora sa voteze. Este o alta magarie facuta de Partidul Comunist, pardon, Social Democrat.

  Apreciază

Lasă un mesaj

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

11iunie.ro

Democrația sună bine!

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

De ce să lași lucrurile simple cînd pot fi complicate?

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri, poezie, fotografii, patrimoniu cultural

Blogul lui Laivindur

Filme româneşti, melodii româneşti, istorie românească

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Insula Indoielii

Un loc pentru raţiune, argumente şi dovezi.

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

D&D: "Enjoy the silence!"

D&D: "Să trăim cât suntem în viaţă!”

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Tița Blog

Blog cu braşoave de Cluj

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

Living With Dementia

reflections and prayers about how dementia affects my life and relationships

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat asta: