Archive for the ‘Arhiva-istorie’ Category

21 decembrie 1989, Arad. Chemare către Armata ţării   1 comment


Revoluţia Română la 30 de ani

Chemare către Armata ţării

Arad, 21 decembrie 1989, ora 13:00

Sunteţi fraţii, taţii, copii şi iubiţii noştri ! Sunteţi din sângele nostru şi din carnea noastră!

Sunteţi cu noi ! Sunteţi singurii în stare să opriţi vărsarea de sânge frăţesc!

Odiosul dictator vă foloseşte ca scut, ca pe o simplă unealtă! NU are încredere în voi, de aceea în timpul Congresului, majoritatea ofiţerilor superiori ai Marelui Stat Major nu au avut voie să părăsească domiciliul! Din acest motiv, trupele de grăniceri au fost trecute sub comanda M.I.!

Întoarceţi armele, sub ameninţarea lor va păli şi va cădea laşul criminal, care vrea să vă murdărească mâinile cu sângele poporului, cu propriul vostru sânge!

21 decembrie 1989, Timişoara: Proclamaţia Frontului Democratic Român   1 comment


Revoluţia Română la 30 de ani

Proclamaţia Frontului Democratic Român

 

Citită la 21 decembrie 1989, ora 9:00, în Piaţa Operei din Timişoara

 

I. Frontul Democratic Român este o organizaţie politică, constituită la Timişoara, pentru a realiza un dialog cu Guvernul Român, în scopul democratizării ţării. Frontul Democratic Român condiţionează începerea acestui dialog de demisionarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu.

II. Propunem Guvernului Român ca bază de discuţie următoarele revendicări:

1. Organizarea de alegeri libere.

2. Libertatea cuvântului, a presei, a radioului şi a televiziunii.

3. Deschiderea imediată a graniţelor de stat.

4. Integrarea României în rândul statelor care garantează şi respectă drepturile fundamentale ale omului.

Citește restul acestei intrări »

Procesul Verbal de constituire a Partidului Ţărănesc   2 comments


Ion Mihalache: 1882-1963 (foto: istorieuzelevi.blogspot.com)

Ion Mihalache: 1882-1963 (foto: istorieuzelevi.blogspot.com)

La 5/18 decembrie 1918 Ion Mihalache convoacă la Bucureşti o consfătuire ce hotărăşte înfiinţarea Partidului Ţărănesc. Au participat la această întrunire peste 160 de delegaţi – învăţători, preoţi şi săteni din 8 judeţe ale ţării. La sfârşitul manifestării se încheie Procesul Verbal de constituire a Partidului Ţărănesc (ce va fi publicat în anul următor, în 4/17 august, în Ţara nouă, anul I, nr. 9), pe care vi-l prezint mai jos:

Procesul Verbal de constituire a Partidului Ţărănesc

  1. Declarăm că faţă de începuturile făcute în unele judeţe din ţară ne constituim în partid ţărănesc.

Înţelegem prin partid ţărănesc un partid nou cu structură socială ţărănească, ţărănimea organizată politiceşte.

Cu program care să fie expresia nevoilor ei văzute în lumina timpului şi potrivit cerinţelor neamului românesc unit. Partid nou, cu moravuri noi politice, care nu exclude, ci, din contră, solicită colaborarea cu muncitorimea oraşelor şi cheamă la conducere pe intelectualii neînregimentaţi în vechile partide oligarhice.

Numele definitiv al partidului se va da la congresul alcătuit din toate aceste elemente.

Citește restul acestei intrări »

Iuliu Maniu: „Femeia nu trebuie să fie considerată nici ca un lux, nici ca o roabă a unei vieţi asuprite”   2 comments


#Taranista

Iuliu Maniu

Principiul nostru este desăvârşita egalitate civilă, socială şi politică a femeii. Acest principiu, îndeosebi în Vechiul Regat, este aproape de toată lumea nesocotit. Chiar şi în domeniul drepturilor civile, situaţia femeii este mult inferioară. Este direct supusă tutelei bărbatului ei.

Din acest fapt urmează firesc necesitatea unei acţiuni de luminare a opiniei publice, pentru ca toţi cei chemaţi să vadă că situaţia actuală, care este în detrimentul chiar al societăţii omeneşti, nu se mai poate tolera.

Nu este numai interesul femeii, ci interesul societăţii şi în special al Statului Român, ca femeia să-şi ocupe locul care, drept urmare a fiinţei sale omeneşti, îi revine.

De la sine înţeles este că în lume nu există desăvârşită egalitate.

Citește restul acestei intrări »

Gabriel Ţepelea: Există o disponibilitate de energii pe care Partidul nu le întrebuinţează   2 comments


#Taranista

Motto: Orice asemănare cu situaţii şi fapte prezente nu este deloc întâmplătoare

Gabriel-Tepelea--ziare.com

Gabriel Ţepelea (Foto: ziare.com)

La începutul anului 1946, Gabriel Ţepelea, secretar general al Organizaţiei de Tineret Partidului Naţional Ţărănesc din Ardeal, i-a adresat o scrisoare preşedintelui Organizaţiei PNŢ din Transilvania, Mihai Popovici, în care combătea ferm acuzaţiile Siguranţei Statului că ar fi avut simpatii legionare, precum şi bănuielile unor colegi de partid, precum Constantin Hagea, că ar fi simpatizat cu comuniştii. În faţa acuzelor, Ţepelea declara:

Citește restul acestei intrări »

Ţărănismul în dilemă   1 comment


Soarta ţărăniştilor a fost guverneze România în perioade de criză profundă a ţării. În perioada interbelică, PNŢ  a fost, practic, „condamnat” să stea la putere în timpul marii crize economice mondiale (1929-1933), de două ori: între 1928 şi 1931 şi în perioada 1932-1933. Evident că această grea sarcină asumată a avut ca efect secundar oarecare tulburări în viaţa internă a partidului, atacat din toate părţile de „grupări reacţionare, flămânde, ameninţate şi grăbite”.

Ion Vinea (Foto: poezie.ro)

Ion Vinea (Foto: poezie.ro)

Pe această temă a scris Ion Vinea un articol în revista Facla,  în martie 4 martie 1933, intitulat Ţărănismul în dilemă, pe care vi-l prezint mai jos (sublinierile îmi aparţin):

Nu suntem pe punctul de a crede că regimul naţional-ţărănesc reprezintă şi îndeplineşte un ideal, în împrejurările de faţă. Socotim, dimpotrivă, că are păcate multe şi grave, dintre cari acela de a nu fi îndrăznit să se afirme întreg, fără renunţări, fără compromisuri, fără slăbiciuni, este cel mai de neiertat. Şi e vechi păcatul acesta, fiindcă a fost săvârşit, şi se stăruie în el, din 1928 tocmai. Dar iarăşi, în starea de astăzi a partidelor politice, nu vedem o formaţiune, cât de forţată şi de hibridă, care să-i ia locul. Fiindcă nici un alt partid nu reprezintă, în aceeaşi măsură, Ardealul şi regatul. Şi e o axiomă a politicii noastre interne că fără consimţământul Ardealului  nu e cu putinţă o guvernare liniştită în România. Din capul locului, celelalte partide politice sunt osândite la neputinţă. Mai ales când fiecare din ele se arată mai slab faţă de fracţiunea ţărănistă regăţeană singură. Nu există, deci, cel puţin momentan, o posibilitate de îndreptare printr-o schimbare de regim. Nu poţi înlocui, în vremea de azi, un partid puternic printr-unul mai slab. Naţional ţărăniştii sunt condamnaţi să stea la putere (şi faptul că au fost aduşi la putere împotriva voinţei lor constituie, în sensul acesta, o strălucită dovadă) până în momentul în care opoziţia se va constitui într-un partid cu program definit şi efective numeroase. Şi acest moment este încă departe. Citește restul acestei intrări »

Iuliu Maniu: „Trebuie să cultivăm tradiţia şi aspiraţiile noastre”   2 comments


La 20 decembrie 1937 a avut loc o adunare a Organizaţiei de Femei a PNŢ.  Cu această ocazie, Iuliu Maniu a ţinut un discurs privind unele Premize pentru Eticism politic, din care vă prezint un fragment extrem de relevant (şi) pentru societatea românească de azi:

Iuliu Maniu

În această învălmăşeală după câştig fără muncă, după avere care nu se întemeiază întotdeauna pe cele mai bune reguli, în această învălmăşeală a lumii de a-şi căuta totdeauna interesele materiale, când vorbim de morală, de demnitatea naţională, suntem primiţi de către unii cu invective şi batjocură.

Or, nu trebuie să descurajăm. Mai mult, să ni se înteţească voinţa. Nu este admisibil ca cercurile conducătoare şi lumea să se obişnuiască a se ocupa numai cu chestiuni materiale: nu avem pâine, nu avem carne, este scump laptele, mari impozite, taxe nenumărate… Sigur că sunt mari necazurile, dar nu trebuie să ne ocupăm numai de ele. Trebuie să năzuim la înlăturarea acestor greutăţi, trebuie să căutăm cauzele lor şi să ne străduim a le vindeca. Mai ales trebuie să îndreptăm atenţiunea opiniei publice asupra necesităţilor sufleteşti ale naţiunii, să punem în vederea ţării trebuinţele ei etice şi naţionale! Citește restul acestei intrări »

Mineriada din 13-15 iunie 1990: Declaraţia grupului parlamentar al P.N.Ţ.-c.d. după evenimente. Ziarul Dreptatea, 20 iunie 1990   1 comment


Declaraţia grupului parlamentar

al P.N.Ţ.-c.d.

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc-creştin şi democrat, profund impresionat de evenimentele dramatice care au avut loc în Capitală în zilele de 13, 14 şi 15 iunie, condamnă cu hotărîre devastările şi actele de violenţă soldate cu sute de răniţi şi numeroase victime omeneşti şi îşi exprimă deplina compasiune faţă de familiile îndoliate. P.N.Ţ.-c.d. condamnă violenţa de orice natură ar fi şi indiferent de cine ar fi comisă.

Totodată ţinem să subliniem că P.N.Ţ.-c.d., fiind un partid cu veche tradiţie democratică, înţelege să-şi desfăşoare activitatea în mod legal, exprimîndu-şi opiniile faţă de guvern sau alte formaţiuni politice în mod deschis şi direct prin adunări publice, presă, radio, parlament etc. Ca atare am luat cunoştinţă cu indignare, dintr-un comunicat al guvernului, de calomnia monstruoasă că la sediul partidului nostru ar fi fost găsite de către „mineri” arme şi droguri.  Protestăm cu indignare împotriva acestor mistificări şi acestor procedee.

Ziarul Dreptatea, miercuri, 20 iunie 1990

Ziarul Dreptatea, 20 iunie 1990, pagina 1

Citește restul acestei intrări »

Ion Raţiu şi Corneliu Coposu – doi oameni politici cum România nu va mai avea vreodată   Leave a comment


2014 a fost Anul Corneliu Coposu (100 de ani de la naştere). 2015 este Anul Ion Raţiu (15 ani de la moarte).
Pe blogul Ţărănista am încercat să acopăr evenimentele legate de Centenarul Corneliu Coposu (le găsiţi aici: Centenar Corneliu Coposu).
De asemenea, veţi găsi pe blogul Ţărănista câteva articole despre Ion Raţiu (aici: Ion Raţiu)
Fotografiile din acest album sunt preluate de pe site-ul Fundaţiei Corneliu Coposu.

 

Iunie 1990: Atentat împotriva Seniorului Coposu   2 comments


Vă mai aduceţi aminte? „La PNŢ: droguri, armament, muniţie, maşină de scris automată… tipărit bani la PNL…” Plus o instigare la război civil din partea preşedintelui ţării însuşi… În acea vară fatidică a avut loc un atentat  împotriva Seniorului Coposu – un fapt mai puţin cunoscut de publicul larg. Recent, cu ocazia Centenarului Coposu, TVR a difuzat un documentar pe această temă: Istorii încâlcite. Atentat împotriva Seniorului  (20 mai 2014, TVR 2).

Nu există îndoială asupra faptului că manipularea exercitată de regimul Iliescu a fost uriaşă, întreţinând atmosfera de ură şi intoleranţă faţă de partidele istorice. Iată ce „foi speciale” circulau printre români, care nu aveau alte mijloace de informare decât cele aflate în mâna potentaţilor vremii (o situaţie care, de altfel, nu s-a schimbat până azi): Citește restul acestei intrări »

Bucatari Romania

IMPREUNA PESTE TOT

geaba, uhitto... blogdaproste...

un alt blog al lui Dan Iancu

Microgreens România

Ferma Fresh Microgreens - microplante pentru gastronomie și alimentație sănătoasă

Arheologie Radio📻Tv📺

Istoria programelor radio-tv din România.🇷🇴 Şi alte delicatese culturale. Dacă doriți să revedeți...

România Străveche - Ancient Romania

"În tot ceea ce sunt, în faptă sau în cuvânt, trăiesc, aşa cum pot, moştenirea străbunilor. Cei care au construit o cultură, o istorie şi o lume astăzi aproape uitată: România Străveche." "In all that I am, through my deeds and my words, I live, the best I can, the heritage of our forefathers - those who built a culture, a history, and a world that is nearly forgotten today: Ancient Romania." Mihai-Andrei Aldea

Lupul Dacic

Blog nationalist GETO-DAC !

Doru Nicolae Grădinaru

profesor de istorie

JURNAℓ SCOȚIAN

Ioan-Florin Florescu, preot misionar

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

Cineva trebuie să rămînă pînă la sfîrșit.

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri care vin și pleacă :)

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

România fără Justiție

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Blogul lui Paul Tița

Blog cu braşoave de Cluj

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Cabal in Kabul

Cabal in Kabul

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Alexandru Herlea

Seule la vérité vous rendra libre

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat: