Dimensiunea creştin-democrată a PNŢCD   Leave a comment


Concepţia creştină ne oferă un fundament etic pentru o politică responsabilă. Valorile creştine se dovedesc necesare comunităţii omeneşti. Există o legătură între valorile creştine, drepturile omului şi idealurile democratice: libertate şi responsabilitate, egalitate fundamentală între oameni, solidaritate şi dreptate. Chiar şi raţionalistii moderni au preluat în gandirea lor (Constituţia SUA, Convenţia drepturilor omului de la Strasbourg, etc.) drepturi ale omului şi ale cetăţenilor, caracteristice creştinismului.

Europa este întemeiată pe cultura creştină, iar România este un leagăn al creştinismului.PNŢCD este un partid laic, de orientare creştină, deschis oricui care afirmă demnitatea şi libertatea tuturor oamenilor. PNŢCD se adresează tuturor cetățenilor români, tuturor românilor din lume. Majoritatea absolută a acestora este creştină. PNŢCD, fiind un partid creştin-democrat, îşi asumă rolul de a păstra, proteja şi întări dimensiunea creştină în practica instituţiilor statale. Activitatea politică trebuie să fie, ca orice activitate umană, subordonată integral moralei. Interesele politice egoiste, de grup sau de partid, trebuie să se supună intereselor generale. Politica trebuie să urmărească binele comunităţii şi să asigure fiecăruia condiţii optime pentru desăvârşirea personalităţii.

Politica PNŢCD se bazează pe accepţiunea creştină a omului şi pe răspunderea sa în faţa lui Dumnezeu. Omul este creaţia lui Dumnezeu şi nu măsura tuturor lucrurilor. Noi, creştin-democraţii, îl înţelegem pe om ca parte a Creaţiei. Nu putem dispune de Creaţie după bunul plac, ea fiindu-ne încredinţată spre păstrare şi modelare. Viaţa omului – chiar şi a celui încă nenăscut – şi demnitatea lui sunt intangibile.

Libertatea îi dă omului posibilitatea deciziei morale. Fiecare poartă răspunderea pentru aceasta în faţa conştiinţei sale şi în faţa lui Dumnezeu.

Politica de inspiraţie creştină a PNŢCD promovează cu rigoare eliberarea persoanei de constrângerea statală în ceea ce priveşte alegerea concepţiei de viaţă, a credinţei, dar consideră în acelaşi timp că Statul nu se poate dezinteresa de crearea şi punerea la dispoziţie a condiţiilor unei alegeri responsabile.

Infăptuirea libertăţii are nevoie de dreptate socială. Este o sarcină a politicii să asigure condiţiile spirituale şi materiale pentru ca libertatea să devină posibilă, să contracareze suferinţa şi lipsurile. Proprietatea privată extinde spaţiul de libertate al fiecăruia.

Infăptuirea libertăţii presupune responsabilitatea fiecăruia. Din aceasta rezultă principiul subsidiarităţii, conform căruia Statul şi comunele renunţă la preluarea unor sarcini care pot fi îndeplinite de simpli cetăţeni sau de comunităţi mai mici.

Libertatea este dublată de solidaritate, care este expresia naturii sociale a omului şi reiese din cerinţa creştină de a ne iubi aproapele. Solidaritatea trebuie să se îndrepte mai ales către acei oameni care nu îşi pot apăra singuri drepturile. Fiecare are dreptul de a se bucura de solidaritate, dar şi îndatorirea de a manifesta solidaritate şi de a-şi aduce contribuţia, prin munca şi performanţa sa, în aşa fel încât, în comunitate, toţi să îl poată apăra pe fiecare. PNŢCD se declară adeptul acestei responsabilităţi reciproce, situată la fel de departe de individualismul neînfrânat, ca şi de colectivismul de sorginte comunistă.

Un aspect al solidarităţii este securitatea socială, prin care sunt asumate de către comunitate acele riscuri cărora persoana singură nu le poate face faţă.

Solidaritatea trăită se manifestă ca o trăsătura definitorie a oamenilor aparţinând unui popor în cadrul relaţiilor reciproce. Mai ales în perspectiva reunificării cu fraţii noştri de peste Prut, se cere multă solidaritate. Eliberarea de poverile regimului comunist ateu cere solidaritate în acceptarea lustraţiei şi în deschiderea căilor spre conciliere naţională.

Dreptatea. Fundamentul dreptăţii este egalitatea tuturor oamenilor în demnitatea şi libertatea conferite lor de Dumnezeu. Dreptatea înseamna aceleaşi drepturi pentru toţi. Dreptul oferă protecţie faţă de bunul plac şi faţă de abuzul de putere, asigură libertatea pentru cel mai slab şi îl ocroteşte. Suntem pentru echitatea şanselor şi pentru accesul liber la instituţiile de formare, în condiţiile compensării premiselor dezavantajoase.

Dreptatea socială cere să se acorde ajutor mai ales acelor oameni care sunt insuficient de capabili la un moment dat să se ajute singuri şi care nu îşi pot apăra interesele şi rezolva eficient problemele. Pentru noi este important să nu ignorăm pe nimeni şi să asigurăm fiecăruia condiţii demne de viaţă în cadrul societăţii. PNŢCD susţine sprijinirea celor dezavantajaţi în trecut şi asistenţă pentru victimele regimului comunist. Voinţa puternică de înfăptuire a dreptăţii sociale trebuie să determine unitatea interioară a ţării noastre şi să orienteze modelarea ei.

Răspunsurile PNŢCD la probleme concrete contemporane

Bisericile şi comunităţile religioase

Bisericile joacă un rol esenţial pentru orientarea morală a societăţii, în păstrarea fundamentelor morale ale democraţiei, a demnităţii persoanei, aducând servicii exemplare pe tărâmul asistenţei sociale şi în domeniul educaţiei. Noi sprijinim contribuţia bisericilor creştine, răspunderea lor comună şi colaborarea lor la realizarea binelui întregii societăţi. Majoritatea oamenilor din ţara noastră aparţin uneia dintre bisericile creştine. Considerăm că menţinerea principiilor de bază ale valorilor creştine constituie dorinţa comună a PNŢCD şi a bisericilor creştine.

În România locuiesc şi oameni de alte religii. Respectăm convingerile lor religioase şi cerem statelor din toată lumea sa acorde libertate religioasă în ţările lor.

Dreptul bisericilor creştine de a-şi reglementa în mod autonom propriile chestiuni trebuie păstrat, ca şi libertatea lor de a-şi exercita misiunea de propovăduire în societate.

Biserica şi Statul au domenii specifice de activitate, dar aceasta nu înseamnă separarea credinţei creştine de Stat. Nicio naţiune civilizată nu poate supravieţui într-un vacuum spiritual şi moral, ignorarea, neglijarea sau abandonarea creştinismului însemnând acapararea acestui spaţiu de către ateism, comunism sau barbarism şi distrugerea naţiunii.

Sprijinirea căsătoriei şi familiei

Familia este temelia societăţii. În familie pot fi dezvoltate cel mai bine însuşirile şi capacităţile care sunt premisa şi componenta esenţială a unei societăţi libere şi responsabile: iubirea şi încrederea, toleranţa şi preocuparea, spiritul de sacrificiu şi împărtăşirea responsabilităţii, autonomia şi comportarea matură.

Căsnicia este modelul comuniunii dintre femeie şi bărbat. Apărăm hotărât ideea conform căreia căsnicia, ca instituţie a unei relaţii concepute pe durata întregii vieţi, la bine şi la rău, trebuie să rămână ocrotită în ordinea noastră constituţională.

Suntem împotriva concubinajului şi ne pronunţăm împotriva echivalării juridice cu familia a unor „parteneriate” insinuate de „societatea deschisă”. Statul trebuie să respecte sacralitatea familiei şi să apere integritatea ei. PNŢCD se împotriveşte tendinţelor de a se încuraja şi facilita divorţurile.

Ne pronunţăm pentru moralitatea sexuală, care asigură binele social, şi respingem pornografia, adulterul, incestul, homosexualitatea, pedofilia şi alte perversiuni (sexuale) care înjosesc omul şi destramă comunitatea.

Suntem împotriva „căsătoriilor” între persoane de acelaşi sex şi respingem pretenţia cuplurilor de acelaşi sex de a adopta copii.

Toleranţa în privinţa comportamentului sexual nu înseamna că nu există criterii ale binelui, normalităţii şi adevărului, ci că aceste criterii nu trebuie impuse de Stat cu forţa Legii.

Într-o societate creştină, autoritatea statală trebuie să susţină adevărul şi moralitatea în toate domeniile, inclusiv al comportamentului sexual. Puterea politică trebuie să încurajeze normalitatea favorabilă sănătăţii şi dezvoltării societăţii, să nu permită afişarea în public a dezordinii sexuale şi a apologiei anormalităţii, să descurajeze proliferarea homosexualităţii, să interzică aşa-zisa „căsătorie” între oameni de acelaşi sex şi adopţiile de către astfel de cupluri.

PNŢCD consideră că faptele de perversiune sexuală trebuie proclamate, inclusiv prin lege, ceea ce sunt în realitate: fapte de dezordine morală gravă, nocive persoanelor şi societăţii. Orice manifestare publică a lor trebuie interzisă. A face apologia unor crime, a violenţei sau perversiunii, înseamnă a atenta la libertatea oamenilor.

Legiferarea prostituţiei este contrară moralităţii şi sănătăţii. Degradarea spirituală şi corporală a persoanei umane ca urmare a prostituţiei este barbară şi antiumană, aduce grave pericole pentru sănătatea psihică şi fizică a persoanelor care practică prostituţia. Afirmaţia că, prin controale medicale regulate ale persoanelor care practică prostituţia, s-ar putea preveni îmbolnăvirea acestora, precum şi transmiterea în masă a bolilor cu transmitere sexuală, nu poate sta în picioare atâta vreme cât Statul nu dispune de un sistem extrem de bine pus la punct de monitorizare a prezenţei acestora la controlul medical, iar în caz contrar, de penalizare. Tot mai multe state care au cunoscut legiferarea prostituţiei adoptă acum legi împotriva prostituţiei, deoarece s-a dovedit că legiferarea nu reduce bolile transmisibile sexual, prostituţia neoficială continuând alături de cea reglementată, gradul mare de contagiozitate nepermiţând depistarea bolii la timp, o casă de toleranţă fiind un focar de imoralitate, boli, violenţă şi un virtual cuib de droguri.

Educarea copiilor este dreptul şi obligaţia părinţilor. Cerem compensarea performanţei familiale printr-o alocaţie pentru copii complet adaptată venitului, cu o impozitare diferenţiată; cine are copii, să platească corespunzător mai puţine impozite. Mamele şi taţii care se consacră muncii în familie şi îşi educă singuri copiii trebuie să beneficieze mai mult decât până acum de sprijinul societăţii.

Ne pronunţăm cu tărie pentru ocrotirea vieţii copiilor nenăscuţi. Ocrotirea vieţii nenăscute trebuie să rămână ancorată în ordinea de drept a Statului nostru, iar conştiinţa legalităţii şi orientările comportamentale corespunzătoare să fie păstrate, apărate şi promovate.

Deşi avortul este o crimă, nu cerem să fie pedepsit ca infracţiune, dar PNŢCD consideră că uciderea pruncilor nenăscuţi este inacceptabilă; nici Statul, nici medicii cu adevărat conştienţi nu trebuie să participe la crime împotriva unor fiinţe fără apărare!

Considerăm respingătoare cercetările pe fetusul uman; sub pretextul salvarii probabile a sănătăţii unora, sunt ucişi pruncii!

Sprijinirea tineretului

Dorim să îndrumăm tinerii în ceea ce priveşte reprezentarea valorii, ideilor şi modelelor care le dau orientarea pentru întreaga viaţă, o viaţă axată pe răspunderea proprie. Promovăm angajamentul şi activităţile onorifice ale tinerilor în biserici şi asociatii, în partide şi fundaţii. Oamenii tineri trebuie să poată evolua în comunitate, să poată prelua sarcini şi responsabilităţi.

Solidaritatea dintre cei tineri şi cei în vârstă

Vrem să facem posibilă pentru toţi oamenii în vârstă o viaţă în siguranţă şi împlinire, să valorificăm experienţa pentru societatea noastră a oamenilor în vârstă (competenţi) şi să le acordăm întreaga recunoaştere a muncii de o viaţă, realizată pentru societate. Respectăm faptul că ei îşi sprijină adesea copiii în multiple feluri şi ajută la îngrijirea nepoţilor lor.

PNŢCD va determina instituţiile sociale să creeze condiţii pentru ca oamenii aflaţi la o vârstă mai înaintată să se bucure în mai mare măsură de siguranţa materială, iar în caz de boală să aibă la dispoziţie un sistem modern de ocrotire a sănătăţii. Suferinzii trebuie îngrijiţi în toate felurile posibile pentru ca să poată avea un sfârşit paşnic şi demn. Trebuie acordate îngrijiri suplimentare celor suferinzi, astfel încât viaţa lor să poată fi prelungită, iar decesul să fie evitat. Eutanasia este exclusă din raţiuni etice.

Libertatea şi răspunderea presei şi radio-televiziunii

Mass-media liberă face posibilă formarea opiniei publice şi contribuie, printr-o utilizare responsabilă a libertăţii, la controlul eficient al puterii de Stat. Are o mare răspundere, atât pentru păstrarea ordinii constituţionale, cât şi a convingerilor morale şi religioase.

Este necesară o etică a mijloacelor de comunicare, care să aibă în centru respectul faţă de viaţă, intangibilitatea demnităţii omului, toleranţa şi disponibilitatea la dialog. Se cere o atitudine nepartizană, deschidere, loialitate şi autenticitate.

Cerem oprirea prezentării din ce în ce mai lipsite de reţinere a violenţei în mass-media, în filme şi jocuri pe calculator, eliminarea pornografiei.

Suntem împotriva concentrării mijloacelor de comunicare în masă pe plan naţional şi internaţional, deoarece pune în pericol pluralitatea opiniilor şi menţinerea concurenţei.

Ne pronunţăm pentru protecţia persoanei, pentru dreptul fiecărui cetăţean de a solicita lămuriri organelor de presă cu privire la informaţiile comunicate despre el, corectarea şi infirmarea celor susţinute în mod eronat. Dreptul la replică al celor afectaţi trebuie extins, ca şi dreptul de a cere despăgubiri de la organele de presă atunci când s-au susţinut lucruri neconforme cu realitatea.

Este esenţială fidelitatea partidului faţă de principii. Dacă problemele politice nu sunt judecate decât din punctul de vedere al menţinerii sau dobândirii puterii, apare pericolul ca partidul să se înstrăineze de cetăţeni. Pentru PNŢCD, decizia la obiect şi responsabilă din punct de vedere etic este mai importantă decât câştigarea unor majorităţi.

Reclame

Posted 10/08/2013 by Cris A.

Lasă un mesaj

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Lupul Dacic

Blog pentru unitate nationala GETO-DACICA !

11iunie.ro

Democrația sună bine!

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

De ce să lași lucrurile simple cînd pot fi complicate?

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri, poezie, fotografii, patrimoniu cultural

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Insula Indoielii

Un loc pentru raţiune, argumente şi dovezi.

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

D&D: "Enjoy the silence!"

D&D: "Să trăim cât suntem în viaţă!”

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Tița Blog

Blog cu braşoave de Cluj

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Alexandru Herlea

Seule la vérité vous rendra libre

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

Living With Dementia

reflections and prayers about how dementia affects my life and relationships

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat asta: