Dr. Corneliu Neagoe – Scrisoare deschisă către A. Pavelescu   1 comment


SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE AURELIAN PAVELESCU 

Dragi colegi,

Astăzi constatăm rnai mult decât oricând că partidul este condus în mod dictatorial şi abuziv de către actualul său „preşedinte”. Am trăit cu toţii multe dovezi prin care domnul Aurelian Pavelescu pur şi simplu sfidează structurile de conducere şi Statutul PNŢCD.

În cadrul şedinţei CNC desfăşurate în luna ianuarie 2013, la care am participat şi eu –  şi, în bună parte, şi cei cărora le adresez aceste rânduri – s-a dorit mai întâi de toate CONVOCAREA CONGRESULUI PNŢCD şi stabilirea unei date pentru desfăşurarea acestuia, care – legal şi statutar – trebuie să se desfăşoare în primele 6 luni ulterioare alegerilor parlamentare.

Distinct de acest subiect, s-a discutat în cadrul aceleiaşi şedinţe situația datoriilor partidului, propusă în prealabil pe Ordinea de Zi de către preşedintele CNC, domnul Vasile Lupu. Situaţia datoriilor partidului a fost susţinută superficial de d-nul AURELIAN PAVELESCU, potrivit căruia aceasta ar fi rezolvabilă, respectiv domnia povestindu-ne că e pe cale să semneze un contract de asociere în participațiune pentru spaţiul din Georges Clemenceau – sediul proprietate a partidului -, contract din a cărui derulare s-ar acoperi costurile datoriilor pe care partidul le-a acumulat în ultimii 3 ani.

Partidul are datorii uriaşe rezultate din neplata facturilor la utilităţi, în valoare de peste 2.500.000.000 lei vechi. Situaţia datoriilor nu este făcută cunoscută Biroului Naţional de Conducere, cu cifre exacte; de asemenea nu este făcută cunoscută BNC nici situaţia plăţilor efectuate de către partid. De fapt, partidul nu mai are de ani de zile o contabilitate şi nici un trezorier. Domnul  Pavelescu ar intenţiona să-l numească în această calitate de trezorier al partidului pe unul dintre angajaţii domnului Mihăilă Ioan, personaj la fel de străin de partid ca şi domnul deputat.

Totuşi, spre ştiinţa dumneavoastră, în continuare PNŢCD are o datorie de peste două miliarde şi jumătate de lei vechi, rezultată din plăţi neefectuate pentru utilităţile aferente acestor sedii, precum şi alte datorii. NICI MÄCAR ÎN FAPT NU.A FOST PREZENTATÄ ÎN CNC SAU BNC SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A PARTIDULUI!  De asemenea, în mod real, nu a fost prezentată nici SITUAŢIA JURIDICĂ a SEDIILOR PNŢCD (dacă au fost notificate pentru a fi executate în contul datoriilor sau dacă au fost cedate). AU TRECUT APROXIMATIV DOUÄ LUNI de la şedinţa CNC! Ce avem? Ce am acumulat ca urmare a desfăşurării acestei şedinţe, la care s-a crezut că se vor discuta şi lămuri aspecte importante pentru partid? Ne aflăm în aceeaşi situaţie, nelămurită, sub aspect FINANCIAR şi avem  datorii în creştere. În Biroul Naţional de Conducere au fost cooptaţi o serie de membri noi, în condiţiile în care au fost înlăturaţi în mod nelegal şi nestatutar membrii biroului ALEŞI în Congresul din 2010, şi mă refer la: Moiescu Eugen Romulus, Liviu Iane, Toma Monica-Speranţa, Popa Marian. Observaţi, aceştia sunt patru la număr! În locul lor au fost numiţi Mardari Nicolae, Prunaru Iulian, Toader Vasile, Mihaela Vasilatii.

ÎNCĂLCÂND PREVEDERILE STATUTULUI peste numărul celor 15 membri ai Biroului Naţional de Conducere, la CNC-ul din luna ianuarie, s-a solicitat votul pentru a fi numiţi ca membri în birou Ştefănescu Alexandru, Budis (Pralong) Sandra şi Mihăilă loan. Câţi membri are BNC la acest moment şi conform cărei prevederi statutare a fost modificat numărul acestora? Care este la această dată COMPONENŢA LEGALĂ a Biroului Naţional de Conducere al PNŢCD?

Situaţia funcției de SECRETAR GENERAL al partidului, precum şi de PRIM-VICEPREŞEDINTE se prezintă astfel:

-în primul rând, sunt nelegale, nestatutare, la această dată;

-în al doilea rând, acest aspect nu este clarificat Ia Registrul Partidelor Politice de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Aurelian Pavelescu încearcă să IMPUNĂ UN OM STRĂIN DE PNŢCD pentru ambele funcţii, respectiv Prim-vicepreşedinte şi Secretar General.  Acesta este domnul deputat Mihăilă loan, pentru care s-a luat un vot forţat în BNC, în cadrul căruia în luna februarie 2013, domnul Aurelian PaveIescu a propus numirea acestuia ca prim-vicepreşedinte. Cu patru voturi „pentru” exprimate (Pavelescu numărând şapte), se consideră – în aceeaşi manieră COMPLET NELEGALĂ ŞI NESTATUTARĂ – că PNŢCD are PRIM-VICEPREŞEDINTE!

Ştiţi care este culmea ironiei?  La Registrul Partidelor Politice de pe lângă Tribunalul Bucureşti, ca prim-vicepreşedinte PNŢCD figurează EUGEN ROMULUS MOIESCU (ales pe Moţiunea  Aurelian Pavelescu în 2010).  Pavelescu nu a operat în Registrul Partidelor Politice, care în mod legal ţine evidenţa acestei situaţii, NICI O MODIFICARE!  Acelaşi lucru se întâmplă şi cu SECRETARlI GENERALI!  În evidenţă, apare şi la această dată domnul  LIVIU IANE, iar ce se doreşte este ca domnul PRIM-VICEPREŞEDINTE ales ca într-o schiţă de Caragiale să preia şi prerogativele de SECRETAR GENERAL. De ce? PENTRU CĂ LIPSEŞTE ATITUDINEA NOASTRĂ FERMĂ de a organiza CONGRESUL solicitat de câteva organizaţii, Congres care ar însemna un mesaj de organizare a partidului şi ar crea o competiţie democratică de natură să consolideze prestigiul partidului.

Pavelescu încă se crede pe o tablă de şah, pe care îşi închipuie că face mutări!

1. Minte că face negocieri!

2. Nu a prezentat către BNC nimic real, palpabil, VERIFICABIL!

Ci doar vorbe, adresate unor oameni care ridică mâna şi votează – de cele mai multe ori – doar pentru a face pe plac acestui aşa-zis şi autointitulat „preşedinte”. În timp ce unii dintre noi votează „propunerile” domnului „preşedinte”. ŞTIE cineva ce se întâmplă cu SEDIUL CENTRAL al partidului? NU ŞTIŢI! Urmează, FOARTE CURÂND, să rămână fără ENERGIE ELECTRICĂ!  Din luna aprilie 2012 nu s-a mai plătit ABSOLUT NIMIC la Enel, iar reprezentantul firmei care – ştiţi cu toţii, a avut o terasă amplasată în curtea PNŢCD din Piaţa Rosetti – susţine că a adus bani mulți partidului. Mereu a adus bani, aşa susţine… şi mulţi bani. Ce s-a întâmplat cu aceşti bani? Ce s-a prezentat către BNC? Contractul încheiat cu această firmă trebuia aprobat de BNC. Dacă există un astfel de contract. Oricum terasa a existat!!

Ce s-a întâmplat cu banii care au fost încasaţi, poate ne răspunde chiar domnul A. Pavelescu, pentru că nici măcar membrii Biroului Naţional nu au fost informaţi despre aceasta. Ce cunoaşte BNC din toată această situaţie? ÎȘI CUNOAŞTE oare Biroul NaționaI de Conducere atribuţiile şi nu şi le exercită?Acceptă în continuare votând amorf propunerile unui personaj incapabil să gestioneze situția partidului pentru care s-a angajat la Congres?

Domnule Pavelescu, iată o parte din întrebările pe care şi le pun mulţi ţărănişti, neașteptând un răspuns, fiindcă i-aţi dezamăgit şi nu vă mai cred. Ştiu şi eu şi o ştiţi şi dumneavoastră că, răspunzând, vă minţiţi oamenii, că-i duceţi cu vorba, cu aşa-zise planuri şi negocieri pentru care a cam expirat timpul care  v-a fost acordat. CONVOCAŢI URGENT CONGRESUL, domnule președinte, dar, înainte de asta, reflectați totuşi la următoarele întrebări:

1 Aţi vrut să vindeţi sediul din Clemenceau, singura proprietate a PNȚCD. DE CE?

2.Aţi cedat sediul din sectorul 4 fără aprobarea BNC şi fără ştirea multor ţărănişti. DE CE?

3.Aţi făcut alianţa A.R.D fără să aveţi aprobarea Biroului şi a CNC. DE CE?

4.Aţi dispus în mod abuziv cine să candideze în Parlament, fără să obţineţi aprobarea BNC în acest sens. DE CE?

5.Aţi făcut datorii de peste 2,5 miliarde lei la sediul central și cel din Clemenceau, care sunt în pericol să fie executate. DE CE?

6.Aţi exclus abuziv membri PNȚCD. DE CE?7.Nu permiteți să vină în partid decât oameni care nu vă pot crea probleme. DE CE?

8.Toate hotărârile BNC începând cu data la care prin decizia instanțelor de judecată aţi devenit preşedinte au fost luate în mod nestatutar, adică abuziv. DE CE?

9.Conduceţi în continuare partidul în mod dictatorial cu ajutorul unor așa-ziși membri în BNC care nu sunt aleşi statutar. DE CE?

10.Prin prestaţia dumneavoastră total nepotrivită şi nedemnă faţa de PNȚCD aduceți un prejudiciu de imagine partidului care v-a făcut onoarea nemeritată de a vă primi în rândurile sale. DE CE?

Pentru toate acestea şi pentru toate intenţiile dumneavoastră de a distruge PNȚCD, ÎN NUMELE TUTUROR ŢĂRĂNIŞTILOR, eu, Neagoe Comeliu, autorul acestei scrisori, va cer să demisionaţi urgent şi să nu vă mai permiteți a mai face vreun rău acestui partid.

Totuşi, un ultim gest înainte de a demisiona, ar fi acela de a convoca Congresul. Acest gest ar reflecta o atitudine de demnitate din partea dumneavoastră, pe care eu, ca vechi membru de partid, o aştept de ceva vreme.

Avem cunoştinţă de faptul că există alternativă pentru ca partidul să fie condus într-un alt mod decât aşa cum a fost condus în ultimii 3 ani. Există oameni competenți în partid, de bună credinţă, care aşteaptă convocarea Congresului pentru a crea o competiţie democratică.

Cu toată consideraţia pentru toţi membrii de bună credință ai PNȚCD,

Dr. Corneliu NEAGOE

Descărcați scrisoarea în format pdf aici: Scrisoare deschisă

ALTE ATITUDINI:

Semnatarii Comunicatului „Membrii PNŢCD se delimitează de Aurelian Pavelescu”

Starea PNȚCD – un mesaj al domnului Bogdan Grabowski, președinte PNȚCD Sector 1

Alegeţi calea onoarei! – Apelul Ligii Bănăţene către membrii PNŢCD Timiş

Iuliu Hada – PNŢCD, un partid care nu abdică de la principii şi de la morală

Scrisoarea deschisă a regizorului Sorin Ilieșiu adresată președintelui României: Traian Băsescu – demisia de onoare!

ȚĂRĂNISTA: Scrisoare deschisă către liderii PNȚCD

Scrisoarea naţional-ţărăniştilor bănăţeni către BNC ale tuturor grupărilor din PNŢCD
Scrisoare deschisă către preşedintele PNŢCD
Scrisoare deschisă a unui membru PNŢCD adresată noii conduceri a PNŢCD

Reclame

Posted 31/03/2013 by Cris A.

One response to “Dr. Corneliu Neagoe – Scrisoare deschisă către A. Pavelescu

Subscribe to comments with RSS.

  1. Pingback: Pseudo-congresul lui Pavelescu – analiză pe text | Ţărănista

Lasă un mesaj

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Lupul Dacic

Blog pentru unitate nationala GETO-DACICA !

11iunie.ro

Democrația sună bine!

Dreptul la gândire, blog by Victor Potra

Fără idoli! Oricât ar fi de frumoşi...

Maieutică provincială.

De ce să lași lucrurile simple cînd pot fi complicate?

valeriu dg barbu

©valeriu barbu

SAMEWHITEBLUE

Ne-a mai rămas să schimbăm într-o zi o vorbă cu Pământ...

Ligia Rizea

gânduri, poezie, fotografii, patrimoniu cultural

Istoria Banatului

Blogul lui Mircea Rusnac

Insula Indoielii

Un loc pentru raţiune, argumente şi dovezi.

Tipărituri vechi

românești sau despre români

Alex Imreh

Virtual Identity

tudorvisanmiu

”Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate” (Geneza, 33:11)

No Justice

Fiat justitia, ruat caelum!

Programul National DMS

managementul documentelor, arhivare electronica, solutii IT de business.

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

D&D: "Enjoy the silence!"

D&D: "Să trăim cât suntem în viaţă!”

ALIANTA DREPTEI

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Tița Blog

Blog cu braşoave de Cluj

Despre demnitate

Povestea unor oameni (aproape) necunoscuți

Coffeebooksong Studios(TM)

Inspiring ideas to create amazing things

Aurica A. Badea

Aventuri prin România cancerului și a demenței

Alexandru Herlea

Seule la vérité vous rendra libre

Cutia cu vechituri a lu' Potra

Istorie, imagini vechi, povești despre timpuri trecute, oameni care au fost.

DementiAwareness

A medical journalist/daughter writes about Frontotemporal Dementia, Alzheimer's and other memory diseases

Living With Dementia

reflections and prayers about how dementia affects my life and relationships

http://madalinagramatoma.blogspot.com

CARTEA CU POZE ȘI POVEȘTI

Radu

http://www.raduc.eu/

sick*tired

give me a beer, a laptop and a nice chick and you can keep the beer and the laptop

Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogeri au apreciat asta: